Fiksni zamajac

Dosadila Vam je pojava zvana plivajući zamajac? Na pravom ste mestu. Prodaja fiksnih zamenskih setova za prebacivanje sa plivajućih zamajaca na obične setove.

Gotovo svaki vozač, koji poseduje automobil sa turbo dizelskim motorom, se susreo sa problemima koji su prouzrokovani lošim radom kvačila. Najčešće, u takvim situacijama, uz neispravne i dotrajale komponente kvačila, na vozilu je moralo doći i do zamene sada već ozloglašenog plivajućeg zamajca. Kada već govorimo o plivajućem zamajcu, možemo slobodno reći da je reč o najskupljem potrošnom delu unutar automobila. Plivajući zamajac je složen proizvod, koji se sastoji iz dve ploče, koje su međusobno povezane oprugama. Pomenute opruge su implementirane u sistem sa ciljem preuzimanja i upijanja, odnosno apsorpcije, vibracija koje nastaju između motora i menjača. Međutim, kao što je već rečeno, plivajući zamajac je od strane proizvođača posmatran kao potrošni materijal, poseduje svoj period korišćenja. Pomenuti period korišćenja u velikoj meri zavisi i od stila vožnje. Njemu je u toku radnog veka automobila predviđena zamena, i to više puta, i u krajnoj instanci - automobil može da funkcioniše i bez njega.

Teško je dati odgovor na pitanje da li je bolje rešenje koristiti plivajuće zamajce, sa njihovim setovima, ili fiksne, tako da se nećemo mnogo truditi da na njega odgovorimo. To u velikoj meri zavisi od vozila do vozila, ili, još bolje rečeno, od motora do motora.

Kada vozač primeti simptome neispravnog kvačila (podrhtavanje pri kretanju, proklizavanje lamele, zvukovi lupanja iz predela menjača pri paljenju ili gašenju...), po automatizmu, obraća se svom majstoru ili serviseru. Neophodno je izvršiti demontažu menjača kako bi se ustanovila dijagnoza kvara. Kada se vrši zamena komponenata kvačila kod vozila sa plivajućim zamajcima, ustaljena praksa i uobičajena preporuka jeste zamena celokupnog seta koji se sastoji iz plivajućeg zamajca, korpe, lamele i druk ležaja. Pomenuta akcija se preporučuje iz više razloga. Pre svega, nije preporučljivo kombinovati nove i polovne komponente kvačila - najprostije objašnjeno - da polovan plivajući zamajac "ne pokvari" novu korpu, lamelu i druk ležaj. Takođe, neophodno je uzeti u obzir i samu ekonomičnost. Ukoliko vozač, na primer, prvo promeni set kvačila, vrlo je verovatno da će mu i plivajući zamajac uskoro biti podoban za zamenu. Ukoliko sve ne obavi od jednom, o jednom trošku, neophodno je ponovo izvršiti demontažu i montažu menjača, što je jako skupa operacija.

Prilikom kvara plivajućeg zamajca jedna od glavnih mogućnosti jeste ugradnja celokupnog fiksnog seta za konverziju. Na taj način dolazi do trajnog rešenja pitanja plivajućeg zamajca. Fiksni set za konverziju se sastoji od fiksnog zamajca, lamele, korpe, i opcionalno, druk ležaja. Ukoliko vozilo poseduje običan druk ležaj, on se nalazi u paketu. Ukoliko je u pitanju hidraulični druk ležaj, on se kupuje dodatno. U našim fiksnim setovima za konverziju se takođe dobijaju i svi neophodni šrafovi za instalaciju paketa.

Najbitniji momenat prilikom zamene plivajućeg zamajca fiksnim setom jeste i zamena seta kvačila. Pojedina negativna iskustva prilikom korišćenja fiksnog zamajca upravo i jesu prouzrokovana nepoštovanjem pomenutog pravila. Određeni broj vozača, ili mehaničara, izvrši promenu plivajućeg zamajca fiksnim, ali ne promeni i set kvačila. U tom slučaju, može doći do velikog pogoršanja performansi vozila jer ne postoji bilo kakva komponenta koja vrši upijanje vibracija koje nastaju između motora i menjača. Glavne karakteristike fiksnog seta su:

  1. postojanje ojačanja na lameli, u vidu opruga;
  2. povećana debljina korpe kvačila.;

Lamela koja se ugrađuje uz fiksni zamajac.

Lamela koja se ugrađuje uz plivajući zamajac.

Na gore prikazanim fotografijama se vidi jasna razlika u sastavu lamele kvačila koja ide uz fiksni i koja ide uz plivajući zamajac. Kao što je već u tekstu napomenuto, plivajući zamajac je složena komponenta, koja se sastoji iz dve ploče međusobno povezane oprugama. Kod implementacije fiksnog seta kvačila, zamajac se sastoji iz jedne ploče, ne poseduje opruge, već su one sadržane na samoj lameli kvačila. Takođe, korpa kvačila koja se ugrađuje uz fiksni set je deblja od one iz plivajućeg seta, i to je još jedan od načina putem kog se vrši amortizacija vibracija koje nastaju u radu motora.

Velika prednost ugradnje fiksnih zamajaca, sa pripadajućim setovima kvačila, jeste aspekt ekonomičnosti. Pre svega, u startu je znatno jeftiniji od plivajućeg seta. Međutim, ta ekonomičnost se ispoljava i u potencijalnim budućim periodima. Fiksni zamajac je konstruistan na taj način da prati životni vek automobila, odnosno na njemu ne postoji segment koji bi se mogao naći u kvaru. Na taj način, u nekoj daljoj budućnosti neće postojati potreba za zamenom fiksnog zamajca, već se samo menja korpa, lamela i druk ležaj.

Uzimajući u obzir situaciju na domaćim drumovima, može se reći da u određenim modelima automobila dominiraju fiksni zamajci sa pripadajućim kvačilima. Ova tvrdnja se naročito odnosi na fiksne zamajce u: